Acoat Color Codification

 

Het kleursysteem ontwikkeld door Akzo Nobel

In de moderne coatings-industrie werken we met collecties van honderden, zelfs duizenden kleuren. Daarom is het belangrijk om ordeningsystemen te hebben, die het mogelijk maken kleine verschillen tussen kleuren duidelijk te onderscheiden. Acoat Color Codification is het kleursysteem ontwikkeld door Akzo Nobel.

Acoat Color Codification (ACC) is een wetenschappelijk systeem om kleuren in te delen en te benoemen. Dankzij deze sleutel gaat de hele kleurenwereld voor u open. Want elke denkbare kleurschakering kan nauwkeurig gemeten en logisch gerangschikt worden.

ACC rangschikt de kleuren volgens hun drie belangrijkste kenmerken, namelijk kleurtoon, verzadiging en helderheid. Dit systeem kan visueel voorgesteld worden door een cilinder met drie dimensies.

Naargelang zijn plaats in het systeem krijgt elke tint een code: die verwijst eerst naar de kleurtoon, dan naar de verzadigingsgraad en tenslotte naar de helderheid.

 

Een voorbeeld: L8.10.60 staat voor een groene kleur (L8), met een lage verzadiging (10) en een vrij hoge helderheid (60).